KBS "De Balsemyn" voor b(l)oeiend onderwijs!"

Welkom op de website van KBS "De Balsemyn" in Eastermar!
De Balsemyn wil staan voor boeiend  en bloeiend onderwijs.
We doen dat a.h.v. de volgende kenmerken:

  • Een modern en afwisselend leer- en creatief aanbod.
  • Persoonlijke aandacht voor ieder kind.
  • Naast de reguliere lesstof besteden we ook aandacht aan andere activiteiten, zodat andere talenten van kinderen en leerkrachten aan bod komen.
  • We werken aan maximale resultaten en groeimogelijkheden voor ieder kind.
  • Het partnerschap met de ouders vinden we belangrijk. We hebben veel contactmomenten ingebouwd in ons programma.
  • Er staat een deskundig team van leerkrachten en begeleiders.

U bent van harte welkom op onze school!

Nieuwsbrief fusie Balsemyn en Bolster

Aan de ouders en leden,

Zoals u weet hebben CBS De Balsemyn en OBS De Bolster in het afgelopen schooljaar gesprekken gevoerd over een mogelijke fusie tussen beide scholen.

Met deze brief wordt u geïnformeerd over het vervolg van dit traject.
Zodra bekend is wie zitting hebben in de werkgroepen wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Volksdansers uit de Oekra´ne

Op woensdag 5 juli hebben we samen met de Bolster genoten van een volksdansgroep uit de Oekraïne.Een geweldig sfeervol gebeuren, waar de kinderen actief bij werden betrokken.
Na afloop was er een ontmoetingsmoment van een afvaardiging van de groep met de leerlingen uit groep 7b/8. De kinderen hadden daartoe in het engels vragen voorbereid. Op de foto's een impressie!

 

Geslaagd!!

Honderden muziekexamens zijn afgelopen weken afgenomen door Wâldsang docenten. Op de basisscholen deden 803 leerlingen examen en van de vrije tijds leerlingen 230.  Geslaagden: allemaal van harte gefeliciteerd!

Op de foto de trotse Blokfluit leerlingen met hun diploma uit het klasje Algemene Muzikale Vorming van docente Monique Mols. Noah, Sinne, Emma, Pieter Jacob, Mirthe, Daniek, Siebren, Nynke en Hindrik: super gedaan!

Dansvoorstelling bovenbouw

De afgelopen weken hebben de kinderen van de bovenbouw op dinsdagmiddag mee gedaan aan danslessen vanuit het naschoolse aanbod. Dinsdagmiddag 27 juni was de uitvoering van de kinderen. De kinderen lieten allemaal verschillende dansen zien: hiphop, Afrikaanse muziek, volkdans enz. Het was erg leuk. Dit was onder leiding van Willy van Assen. De kinderen hadden er veel plezier in.