KBS "De Balsemyn" voor b(l)oeiend onderwijs!"

Welkom op de website van KBS "De Balsemyn" in Eastermar!
De Balsemyn wil staan voor boeiend  en bloeiend onderwijs.
We doen dat a.h.v. de volgende kenmerken:

  • Een modern en afwisselend leer- en creatief aanbod.
  • Persoonlijke aandacht voor ieder kind.
  • Naast de reguliere lesstof besteden we ook aandacht aan andere activiteiten, zodat andere talenten van kinderen en leerkrachten aan bod komen.
  • We werken aan maximale resultaten en groeimogelijkheden voor ieder kind.
  • Het partnerschap met de ouders vinden we belangrijk. We hebben veel contactmomenten ingebouwd in ons programma.
  • Er staat een deskundig team van leerkrachten en begeleiders.

U bent van harte welkom op onze school!

Advies geledingen betreffende onderzoek fusietraject Balsemyn en de Bolster

Eastermar, 23 mei 2017

Geachte ouders en leden van de Balsemyn,

Door het bestuur van PCBO Tytsjerksteradiel is aan de Medezeggenschapsraad en Schoolraad (geledingen) gevraagd advies uit te brengen over het al dan niet starten van een onderzoek naar een fusie traject tussen de Balsemyn en de Bolster.

Op basis van de opgehaalde informatie adviseren de geledingen om het onderzoek naar een mogelijk fusietraject tussen de Balsemyn en de Bolster van start te laten gaan.

In januari en april 2017 hebben twee informatie avonden plaatsgevonden voor ouders en leden. Per avond waren er zo’n 25-30 ouders en leden.Tijdens deze avonden bleek dat het overgrote deel van de ouders en leden onderzoek willen starten naar een fusietraject. Tijdens de laatste algemene avond stemden zo’n 90% van de aanwezigen voor onderzoek. Daarbij wel opgemerkt dat een groep ouders en leden de christelijke identiteit meer en beter geborgd zou willen zien dan alleen het organiseren van de opening van de schooldag[1].

In navolging daarop is gesproken met een groep ouders en leden. Daarbij worden een aantal zaken genoemd zoals;

Aandacht voor christelijke feestdagen
Bereidheid om met de protestantse gemeente in Eastermar op gezette tijden samen op te trekken
Openen en sluiten van de dag

Bovenstaande punten willen we als geledingen meegeven als speerpunten voor de identiteitscommissie/werkgroep tijdens het onderzoek.

Als geledingen realiseren wij ons dat het bestuur het advies naast zich neer kan leggen maar wel waarde hecht aan deze inbreng.

Indien er naar aanleiding van ons advies vragen zijn dan horen wij dat graag van u.

Voor ouders en leden zijn wij per mail bereikbaar op ouderpeilingbalsemyn@gmail.com of telefonisch bij een van de mensen die zitting hebben in de geledingen.

Met vriendelijke groet,

MR: Theo Douwes, Sietze Dijkstra, Aly van Dijk, Albertha Hoekstra
SR:Jan van der Veen, Joanna van der Sluis, Dieuwke Spijksma, Thea Tadema, Reineke Vogt en Richtsje Sietsma

NB: De communicatie over bovenstaande ontwikkelingen willen we zoveel mogelijk via de website van de Balsemyn en per mail laten verlopen.Wilt u daarom uw mail adres doorgeven middels ouderpeilingbalsemyn@gmail.com

[1] Voor het openen van de schooldag gaat de voorkeur uit naar het bijeen houden van de groep kinderen.

Dorpsrondleiding voor groep 4 t/m 8 van de Balsemyn

Op de website van Eastermar vindt u een verslag met foto's van de dorpsrondleiding voor de kinderen van groep 4 t/m 8 afgelopen donderdag 4 mei 2017. 

Hierbij de link: http://www.eastermar.nl/verenigingen/152-dam-jaarsma/3260-dorpsrondleiding-voor-groep-4-t-m-8-van-de-balsemyn

 

Uitnodiging Kerk School en Gezindienst 21 mei

Uitnodiging KSG dienst

Luizenvrij

Het luizenopsporingsteam heeft na de meivakantie de kinderen weer gescreend op de aanwezigheid van luizen. Na hercontrole blijkt dat de Balsemyn momenteel luizenvrij is!
We zijn daar natuurlijk blij om en bedanken de controlerende moeders voor hun inzet!

Je eigen omgeving, het nieuwe TOM thema voor de komende weken.

Op maandag 8 mei zijn we van start gegaan met de uitwerking van het thema'Je eigen omgeving'. Na een inspirerende dorpswandeling gaan de kinderen nu aan de slag. In het fotoboek vindt u een impressie.