KBS "De Balsemyn" voor b(l)oeiend onderwijs!"

Welkom op de website van KBS "De Balsemyn" in Eastermar!
De Balsemyn staat voor boeiend  en bloeiend onderwijs.
We doen dat a.h.v. de volgende kenmerken:

  • Een modern en afwisselend leer- en creatief aanbod.
  • Persoonlijke aandacht voor ieder kind
  • Naast de reguliere lesstof besteden we ook aandacht aan andere activiteiten, zodat andere talenten van kinderen en leerkrachten aan bod komen.
  • We werken aan maximale resultaten en groeimogelijkheden voor ieder kind.
  • Het partnerschap met de ouders vinden we belangrijk. We hebben veel contactmomenten ingebouwd in ons programma
  • Er staat een deskundig team  van leerkrachten en begeleiders                                                                                                           

U bent van harte welkom op onze school!

Nieuwsbrief Team Onderwijs op Maat

De Balsemyn is al een aantal jaren bezig met het anders organiseren van het onderwijs tijdens het middagprogramma.
De inzet hiervan is om de leerlingen meer te betrekken bij de lessen en hen te stimuleren in hun ontwikkeling.Hier wordt op verschillende manieren aan gewerkt, in de nieuwsbrief kunt u lezen op welke wijze 4 scholen, waaronder de Balsemyn,  binnen de vereniging Tytsjerksteradiel vorm en inhoud aan dit traject geven.  U kunt op het logo van de betreffende school klikken en dan wijst het zich verder van zelf.
Veel leesplezier gewenst!!

U kunt op onderstaande link klikken om kennis van de nieuwsbrief te nemen:
pcbo-tytsjerksteradiel-het-beste-onderwijs-voor-ieder-kind

Tabletonderwijs op KBS De Balsemyn

De groepen 4 tot en met 8  werken op de tablets van Snappet. 

Snappet is een digitale leeromgeving die ingericht is op de meest gebruikte leermethodes die beschikbaar zijn. De verwerkingsstof uit diverse methoden zijn verwerkt tot digitale leeropgaven die verwerkt kunnen worden op een speciaal ingerichte tablet.
 
Via de organisatie Snappet hebben alle leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 een eigen tablet gekregen, waarop zij lessen rekenen, spelling, taal en woordenschat krijgen. Naast de verwerking van de aangeboden leerstof krijgen de leerlingen oefenstof op hun eigen niveau. Daarnaast heeft het verwerken van de leerstof op een tablet voor kinderen met een ernstig leesprobleem of met dyslexie het voordeel dat de tablet ook kan voorlezen; zo worden de leerlingen ook auditief ondersteund. Zelfs het voorleestempo kan worden ingesteld.

Na de normale lesinstructie van de leerkracht laat Snappet de kinderen de verwerkingsstof maken op het eigen niveau en geeft daarna meer mogelijkheden tot (in)oefening. Door een directe verwerking van de leerstof ontvangt de leerling zelf direct feedback en is er voor de leerkracht direct een foutenanalyse zichtbaar. De voortgang van de leerlingen kan op deze manier beter worden gevolgd. Deze informatie is voor de leerkracht tijdens de verwerking direct zichtbaar waardoor de leerkracht gerichtere ondersteuning kan bieden.

Het verwerken met de tablets van Snappet betreft geen verandering in onderwijsaanbod wat betreft de verschillende methoden, maar alleen een verandering in verwerking van de leerstof. Op de tablet verdienen de leerlingen sterren, aangepast aan hun niveau voor de goede antwoorden. Dit motiveert om meer werk te maken. De sterren worden gegeven ten opzichte van hun eigen ontwikkeling en niet ten op zichte van het klassenniveau.

Voor de leerkrachten biedt het werken met Snappet grote voordelen: het gemaakte werk op de tablets komt in overzichten te staan, zodat de leerkracht in een oogopslag ziet waar extra ondersteuning voor een leerling nodig is of waar juist extra uitdaging op zijn plaats is. De leerlingen zien zij hun vorderingen snel terug en er kan nog meer maatwerk worden geboden.
Meer informatie over Snappet is terug te vinden op de site van Snappet: www.snappet.org.