KBS "De Balsemyn" voor b(l)oeiend onderwijs!"

Welkom op de website van KBS "De Balsemyn" in Eastermar!
De Balsemyn wil staan voor boeiend  en bloeiend onderwijs.
We doen dat a.h.v. de volgende kenmerken:

  • Een modern en afwisselend leer- en creatief aanbod.
  • Persoonlijke aandacht voor ieder kind.
  • Naast de reguliere lesstof besteden we ook aandacht aan andere activiteiten, zodat andere talenten van kinderen en leerkrachten aan bod komen.
  • We werken aan maximale resultaten en groeimogelijkheden voor ieder kind.
  • Het partnerschap met de ouders vinden we belangrijk. We hebben veel contactmomenten ingebouwd in ons programma.
  • Er staat een deskundig team van leerkrachten en begeleiders.

U bent van harte welkom op onze school!

Sneeuwpret op de Balsemyn

Wat een prachtig plaatje, spelende kinderen en winterpret.

Kerststukjes maken

Op woensdag 21 december hebben de kinderen in de hal onder deskundige begeleiding kerststukjes gemaakt, een kleine impressie.

 

Rekenportfolio

Nieuws - Ministerie van Onderwijs op bezoek

Op vrijdag 16 december bezochten vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs en de VO-raad, CSG Liudger Burgum en PCBO Tytsjerksteradiel. Aanleiding voor het bezoek was het Rekenportfolio dat door beide onderwijsorganisaties is ontwikkeld om een doorgaande leerlijn Rekenen te kunnen garanderen. De heren Lucas van de VO-raad en Van Zuilekom van het ministerie, zagen in de praktijk hoe leerlingen in het basis- en het voortgezet onderwijs na twee maanden al profijt hebben van het Rekenportfolio.

Het bezoek startte op CBS De Balsemyn in Eastermar waar de gasten het Rekenportfolio kregen overhandigd. Daarna volgden lesbezoeken in groep 7 van de Balsemyn en in klas 3 van het vmbo van CSG Liudger.

De heer Van Zuilekom noemde het een mooie dag waarop duidelijk werd dat een doorgaande leerlijn niet vanzelfsprekend is, maar wel noodzakelijk. Een mooi voorbeeld voor andere PO- en VO-scholen in Nederland.

Krystkuier 21 december 2016

De inschrijving voor de krystkuier is gesloten. Alle groepen zitten vol. Door het overweldigend aantal opgaven, zijn we genoodzaakt geweest zelfs eerder te starten.

We wensen jullie alvast een mooie en indrukwekkende krystkuier toe. 

Gideon, de onzekere held.

Op dinsdag 6 december was er voor kinderen van de groepen 3 t/m 8 een oneman show van Auke Willem Kampen over Gideon, de onzekere held. Fijn dat er veel belangstelling was! Op de foto transformeert de verteller zich tot de persoon Gideon.