KBS "De Balsemyn" voor b(l)oeiend onderwijs!"

Welkom op de website van KBS "De Balsemyn" in Eastermar!
De Balsemyn wil staan voor boeiend  en bloeiend onderwijs.
We doen dat a.d.h.v. de volgende kenmerken:

  • Een modern en afwisselend leer- en creatief aanbod.
  • Persoonlijke aandacht voor ieder kind.
  • Naast de reguliere lesstof besteden we ook aandacht aan andere activiteiten, zodat andere talenten van kinderen en leerkrachten aan bod komen.
  • We werken aan maximale resultaten en groeimogelijkheden voor ieder kind.
  • Het partnerschap met de ouders vinden we belangrijk. We hebben veel contactmomenten ingebouwd in ons programma.
  • Er staat een deskundig team van leerkrachten en begeleiders.

U bent van harte welkom op onze school!

Schoenendoosactie Edukans

Met een resultaat van 84 gevulde schoenendozen is de actie ook dit jaar weer een groot succes.
Allen die hier aan meegewerkt hebben worden heel erg bedankt.

Schoolvoetbal

Het schoolvoetbaltoernooi in Burgum is van start gegaan, ivm de brand bij Westermar zijn de voorrondes van de jongens uitgesteld naar maart 2018
Op de foto de meisjes uit de groepen 7 en 8.

Meester en juffendag

Wat hadden we een mooi kabouterfeest op woensdag 18 oktober. Een speurtocht in het dorp, dansen op de muziek, spelletjes op het plein. Het was er allemaal. En ook het weer werkte mee. Voor een impressie verwijzen we naar het fotoboek.

 

Staking donderdag 5 oktober

Aan de ouders/verzorgers,

Op donderdag 5 oktober as. wordt er landelijk door de meesters en juffen in het basisonderwijs gestaakt.Inzet is dat er in het regeerakkoord voldoende ruimte wordt gemaakt voor een beter salaris en minder werkdruk.

De leerkrachten op de Balsemyn hebben aangegeven deel te willen nemen aan de staking op 5 oktober en het werk volledig neer te leggen.

Omdat er geen leerkrachten zijn om les te geven, is het toegestaan de school dicht te houden.Voor de Balsemyn betekent dat, dat de school die dag gesloten is.
Het  verzoek aan u is, om zelf de opvang van de kinderen gedurende deze stakingsdag te regelen. Eventuele kosten zijn daarbij voor de ouders.

M.b.t Het Krobbehiem :

De kinderen die bij het Krobbehiem staan ingeschreven op de BSO kunnen een extra dag aanvragen.Het maximale aantal kinderen dat op één dag mag voor de BSO mag worden opgevangen is 30.

M.b.t Kinderwoud:
Binnen het management team van Kinderwoud ( regiomanager + clustermanagers) is besloten dat eigen klanten, dus de kinderen die al gebruik maken van VO,  BSO en NSO,  op vijf oktober extra opvang kunnen aanvragen.

Stakingen komen in het basisonderwijs zeer sporadisch voor, maar het water staat de leerkrachten nu tot aan de lippen.
Ons schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en dan is het belangrijk goede, gemotiveerde leraren te hebben en te houden.
De overheid zal bereid moeten zijn om hier in te investeren.
We hopen van harte dat het blijft bij de staking op 5 oktober en vragen uw begrip hiervoor!