KBS "De Balsemyn" voor b(l)oeiend onderwijs!"

Welkom op de website van KBS "De Balsemyn" in Eastermar!
De Balsemyn wil staan voor boeiend  en bloeiend onderwijs.
We doen dat a.d.h.v. de volgende kenmerken:

  • Een modern en afwisselend leer- en creatief aanbod.
  • Persoonlijke aandacht voor ieder kind.
  • Naast de reguliere lesstof besteden we ook aandacht aan andere activiteiten, zodat andere talenten van kinderen en leerkrachten aan bod komen.
  • We werken aan maximale resultaten en groeimogelijkheden voor ieder kind.
  • Het partnerschap met de ouders vinden we belangrijk. We hebben veel contactmomenten ingebouwd in ons programma.
  • Er staat een deskundig team van leerkrachten en begeleiders.

U bent van harte welkom op onze school!

De Balsemyn wordt uitgezwaaid

Op vrijdag 20 juli hebben we op de laatste schooldag afscheid genomen van de vertrouwde Balsemyn.Nadat de kinderen van groep 8 de letters hebben verzameld komt Robbie, de robot de vlag strijken. Dit kostte enige moeite, omdat programmeren iets is wat in stapjes moet verlopen en dan is een foutje snel gemaakt. Maar gelukkig kwam alles op zijn pootjes terecht en werd onder het zingen van een toepasselijk lied, de Balsemyn op een kar weggereden. In het fotoboek staan nog een aantal foto's van het gebeuren.
Na de zomervakantie wordt op 3 september de naam van de nieuwe school onthuld.
U bent van harte welkom!

 

Oefenen schoollied

Op woensdag 27 juni hebben we samen met de kinderen van de Bolster geoefend voor het
lied dat we gaan zingen bij de opening van de nieuwe school op maandag 3 september.

 

Uitnodiging KSG 17 juni

Zondag 17 juni is er een KSG-dienst.
Thema is 'Wie is de baas'.
Medewerking wordt verleend door de kinderen van groep 1,2,3.
Komt allen.