KBS "De Balsemyn" voor b(l)oeiend onderwijs!"

Welkom op de website van KBS "De Balsemyn" in Eastermar!
De Balsemyn wil staan voor boeiend  en bloeiend onderwijs.
We doen dat a.d.h.v. de volgende kenmerken:

  • Een modern en afwisselend leer- en creatief aanbod.
  • Persoonlijke aandacht voor ieder kind.
  • Naast de reguliere lesstof besteden we ook aandacht aan andere activiteiten, zodat andere talenten van kinderen en leerkrachten aan bod komen.
  • We werken aan maximale resultaten en groeimogelijkheden voor ieder kind.
  • Het partnerschap met de ouders vinden we belangrijk. We hebben veel contactmomenten ingebouwd in ons programma.
  • Er staat een deskundig team van leerkrachten en begeleiders.

U bent van harte welkom op onze school!

Presentatie danslessen

Na een aantal intensieve danslessen hebben de kinderen van groep 6,7 en 8 een presentatie gegeven. Erg leuk om te zien en wat hebben ze veel geleerd.

 

Koningsspelen op de Balsemyn

Afgelopen vrijdag waren er de Koningsspelen. Het was prachtig weer en de kinderen deden weer volop hun best. Het draaide deze dag om het plezier en niet om de competitie, de meeste kinderen vonden dat ook wel eens leuk. De dag werd mede mogelijk gemaakt door de hulp van weer een aantal ouders. Erg fijn. 

 

Poppentheater Inkiepinkie op de Balsemyn

Op woensdag 18 april speelde poppentheater Inkiepinkie ‘het geitje’, voor de groepen 1 en 2 in de hal. Er was veel belangstelling en de voorstelling was een succes.

 

Ouderavond maandag 16 april 2018

Op maandag 16 april was de jaarlijkse ouderavond op de Balsemyn, na het officiële gedeelte waar de jaarverslagen van de geledingen aan de orde kwamen, nam Tineke Woudwijk, Mediacoach PCBO T-diel, de aanwezigen mee, met als thema ‘Kinderen in een digitale wereld’. Centraal stonden hierbij de ontwikkelingen, mogelijkheden maar ook de risico”s die kinderen lopen in de digitale wereld. Het was een boeiende avond waarin interactief veel zaken werden genoemd en besproken.

 

Fusie besluit Balsemyn en Bolster.

Beste ouders/verzorgers en leden,

Afgelopen week hebben de twee medezeggenschapsraden van de beide scholen en de afdelingsraad van De Balsemyn ingestemd met de fusie en heeft OPO Furore formeel besloten per 1 augustus De Bolster te sluiten en tegelijk een nieuwe ontmoetingsschool in Eastermar te starten onder het bevoegd gezag van PCBO Tytsjerksteradiel. Ook de gemeente heeft vooraf hier toestemming voor gegeven.Hiermee eindigt een ingewikkeld proces om de twee scholen te fuseren.Ingewikkeld, maar met een hele goede uitkomst.
Een woord van dank is dan ook op zijn plaats aan de teams, de directies, de beide  medezeggen-schapsraden,de afdelingsraad en aan de bestuurder van OPO Furore Teunis Wagenaar.
Er volgt nog een drukke tijd om de nieuwe school  startklaar te maken voor het nieuwe schooljaar.
U wordt als ouders en leden op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen door onze directeur Gosse Bies.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Jan Sijtsema
College van Bestuur PCBO Tytsjerksteradiel.