Groepen

 

 

 

 

 

 


Balsemynferskes van groep 1,2.

(bijgewerkt op 13-05-2018)

Op deze pagina vindt u liedjes die dit schooljaar (2017-2018) geleerd zijn in de groep.
Dik gedrukte liedjes zijn de liedjes die geleerd zijn in het vorige schooljaar (2016-2017)
Veel zangplezier toegewenst.(gr.1,2 juf Sanne, juf Aly)
Het is Pasen, laat het horen.
Het is Pasen, het is feest.
Na het donker van de dood.
Nu het zonlicht van het leven.
Kijk de lente is geboren,
en de winter is geweest.
Met Pasen wordt iets nieuws 
aan ons gegeven.
---------------------------------------------------------
(gr. 1,2, juf Sanne, juf Aly)
Weet je dat het lente is,
lente is, lente is.
Weet je dat het lente is,
alles loopt weer uit.

De eerste zonnestralen
ze tintelen op je huid.
De eerste bloemen bloeien
de eerste vogel fluit.

Weet je wel dat Jezus leeft,
Jezus leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft,
Hij is opgestaan.

Ze hadden Hem gekruisigd
en in een graf gedaan,
maar na drie donk're dagen
is Hij weer opgestaan.

Weet je wel dat Jezus leeft.......
------------------------------------------------------------
(gr.1,2 juf Aly)
40 dagenlied
Op de wijs van 'klap eens in je handjes'.
Veertig dagen wachten,
dat duurt toch zo lang.
Wachten op het Paasfeest,
wees maar niet bang.

-----------------------------------------------------------

(gr.1,2 juf Aly)
Gebed:
Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen.
​---------------------------------------------------------------


​(gr.1,2 juf Aly)

Klop, klop, klop
Tik, tik, tik,
Noach bouwt een heel groot schip.
Klop, klop, klop,
Tik, tik, tik,
Noach bouwt een schip.

Alle dieren, twee aan twee,
Mogen nu met Noach mee.
Alle dieren, twee aan twee
Mogen met hem mee.

Regen, regen, tik, tik, tik
’t water komt steeds meer omhoog.
Regen, regen, tik, tik, tik
In de ark is ’t droog.

’t Is weer droog, een regenboog.
Nooit komt er een zondvloed meer.
’t Is weer droog een regenboog.
Noach dankt de Heer.
​--------------------------------------------------

(gr.1,2 juf Aly)
​ Vier mannen en een zieke vriend,
die niet kan staan of lopen.
Vier mannen en een zieke vriend,
die op een wonder hopen.
Zij zoeken Jezus, maar helaas,
het huis is vol, er is geen plaats.

-----------------------------------------------------------

(gr.1,2 juf Aly)
In de nacht geeft hij een teken,
fakkels branden, kruiken breken,
de toeters klinken luid
en de vijand schreeuwt het uit.

Dit is het lied van de man die overwon,
dit is het lied van Gideon. (2x)
----------------------------------------------------------

(gr.1,2 juf Aly)
Waarom staan die stenen daar
zomaar in het land,
twaalf stenen bij elkaar
aan de waterkant?
Refrein:
Is het soms een spelletje,
nee ’t is een verhaal,
luister ik vertel het je
allemaal.
---------------------------------------------------

(gr.1,2 juf Aly)

kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand
-----------------------------------------------------------

(gr.1,2 juf Aly)
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw

Rood met geel wordt oranje
blauw met geel wordt groen
ja, met kleuren kun je
heel veel dingen doen

kleur een leuke kleurplaat
maak een schilderij
kneed een prachtig beeld met
mooie kleuren klei

Kleuren, kleuren …

-----------------------------------------------------------

Klein klein kindje, je leven loopt gevaar.
Ik maak een biezen mandje, en morgen is het klaar.

klein klein kindje, dit mandje wordt een boot,
daarmee moet je gaan varen, op leven of op dood.

klein klein kindje, ik zet je tussen 't riet,
misschien gebeurt een wonder, dat de prinses je ziet.

klein klein kindje, als de prinses jou vindt,
dan gaat je boot niet onder; je bent een koningskind.

----------------------------------------------------------------
Bloempje bloempje hoe kwam je aan je geur?
Groen groen grasje, wie gaf je toch die kleur?
Vlinder vlinder, wie maakt jou zo teer?
Hoor je hoor je, dat alles deed de Heer'!

------------------------------------------------------------
Een gebed:

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

----------------------------------------------------------------
Wat deed Jezus toen hij 12 was?
Luisteren en vragen in de tempelklas
Jozef en Maria wisten niet waar hij was.

-----------------------------------------------------------

Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde voor ons allemaal

------------------------------------------------------------------

Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan

Nu meteen, kaarsje één

Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan

Goed idee, kaarsje twee

Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan

Kijk, ik zie, kaarsje drie

Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan

Veel plezier, kaarsje vier

Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan

------------------------------------------------------------------
Jozef zoekt zijn grote broers.
Alle 10 zijn ze jaloers
Op zijn jas en op zijn dromen.
Als ze Jozef aan zien komen
wordt zijn mantel afgerukt.
Diep zit Jozef in de put.

--------------------------------------------------------
Jacob heeft de zegen,
Esau is kwaad.
Jacob moet nu vluchten
anders is het te laat

--------------------------------------------------------
Jesus ropt alle lytse berntsjes,
Jesus ropt alle lytse berntsjes.
Jesus ropt alle lytse berntsjes,
alle lytse berntsjes meie komme.
1 lytse, 2 lytse, 3 lytse berntsjes,
4 lytse, 5 lytse, 6 lytse berntsjes,
7 lytse, 8 lytse, 9 lytse berntsjes.
Alle lytse berntsjes meie komme.
---------------------------------------------------------------
Wij zijn samen onderweg, halleluja (2x)

Vader, moeder, broer en zus, halleluja(2x)

---------------------------------------------------------------
Jezus is de goede herder.
Jezus Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt zijn schaapjes naar de stal.
Als je 's avonds niet kunt slapen.
Als je bang in donker bent.
Denk dan aan al die schaapjes.
Die de Heer bij name kent.
------------------------------------------------------

Er is geen plaats, er is geen plaats
Zacheüs is te klein
Maar haastig klimt hij in de boom
om er toch bij te zijn

Daar zit die kleine tollenaar
daar zit hij hoog en droog
De mensen kunnen hem niet zien
maar Jezus kijkt omhoog.

Er is geen plaats........
-----------------------------------------------------------------
Blij blij mijn hartje is zo blij (2x)
Want Jezus is een Vriend van mij
Daarom is mijn jonge hartje altijd blij, blij, blij
k Ben zo blij want ik hoor bij Jezus
k Ben zo blij want ik hoor bij Jezus
k Ben zo blij want ik hoor bij Jezus
Want Jezus is mijn Vriend.
------------------------------------------------------------------
Lees je Bijbel bidt elke dag

bidt elke dag, bidt elke dag
Lees je Bijbel bidt elke dag
Of je groeien mag
Of je groeien mag
Of je groeien mag
Lees je Bijbel bidt elke dag
Of je groeien mag

(ook zingen we dit lied in het fries, engels en spaans)
-----------------------------------------------------------------
Who is the king of the jungle?
Who is the king of the sea?
Who is the king of the universe
And who is the king of me
Well, I say; J-E-S-U-S, yes!
He is the king of me.
He is the king of the universe
The jungle and the sea. 
 

   

 

(groep 1,2 van juf Aly)
In cadootsje, in cadootsje
krijt mem fan mei.
Want it is snein, want it is snein
memmedei.
In cadootsje, in cadootsje
en in tút.
Pak it pakje, pak it pakje
no mar út.
-----------------------------------------------------------

(gr.1,2 van juf Aly)

Overal oranje, tjonge wat een feest
De straten zijn nog nooi zo vrolijk geweest
We klappen in de handen
En zwaaien met de vlag
Hiep hiep hoera, ‘t is nu  koningsdag

Overal oranje, tjonge wat een feest
De straten zijn nog nooi zo vrolijk geweest
We stampen op de voeten
En zwaaien met de vlag
Hiep hiep hoera, ‘t is nu koningsdag

Overal oranje, tjonge wat een feest
De straten zijn nog nooi zo vrolijk geweest
We draaien nu een rondje
En zwaaien met de vlag
Hiep hiep hoera, ‘t is nu koningsdag

-----------------------------------------------------------
(gr.1,2 van juf Aly)

De kikkertjes, de kikkertjes
Zijn aardig om te zien

Oewak-wak-wak, oewak-wak-wak
Oewak-wak-wak-wak-wak

Geen oortjes, geen oortjes
Geen oortjes hebben zij

Oewak-wak-wak, oewak-wak-wak
Oewak-wak-wak-wak-wak

Geen staartjes, geen staartjes
Geen staartjes hebben zij

Oewak-wak-wak, oewak-wak-wak
Oewak-wak-wak-wak-wak

In ‘t hoge gras, in ‘t lage gras
Daar springen kikkers rond

Oewak-wak-wak, oewak-wak-wak
Oewak-wak-wak-wak-wak

---------------------------------------------------------
(opsizfêrske gr.1,2 van juf Aly)

De reus Pak-yn Pak-op
dy hie in keale kop.
Hy siedde der wat gerskes op
wat blomkes en wat hjouwer,
wat rapen en wat beamkes ek,
ik leau in stik as fjouwer.
En troch de dong en troch de rein,
sette it spul doe fiks út ein.
It woechs, it woechs, it woechs en it woechs!
Sadwaende hie de reus grien hier,
yn alle moannen fan it jier.
Wat seist?
Hoe ot er him kjimme moat?
Dat docht er mei de túnklauwer
-----------------------------------------------------------

(gr.1,2)

How’s the weather?
​It's sunny
How’s the weather?
It's sunny
How’s the weather  it 's sunny
​It's sunny today?

Is it rainy?
Is it cloudy?
Is it snowy?

-----------------------------------------------------------
(gr.1,2 juf Aly)
Maak eens een zonnetje,
warm en geel en rond.
Maak eens een zonnetje,
met een mooie mond.
Maar daar komt de regen,
​rikketikketik.
Daar komt de regen,
​rikketikketik,
Kijk eens een regenboog, oooooooh
Kijk eens een regenboog, oooooooh
​Straks is het weer droog, 
​hoera, hoera, hoera.
--------------------------------------------------------------

(gr.1,2 juf Aly)
Sjoch wat slingert dêr foar de rûten.
​Gymastiek op apenúten.
​Sling, slinger, slinger foar it rût.
Dêr is sirkus apenút.
-----------------------------------------------------------
(gr.1,2 juf Aly)
(wijs poesje miauw)
Het is feest, het is feest.
Ik ben nog nooit zo blij geweest.
Het nieuwe jaar komt er weer aan
Ik steek gauw mijn vuurwerk aan.
123 psst (naar boven)
123 psst (naar beneden)
123 psst (naar links)
123 psst (naar rechts)
123 psst (naar bovn,beneden,links,rechts)
BOEMMMMM

​---------------------------------------------------------------

(gr.1,2 juf Aly)
Sinterklaas had zeven knechten 
Zeven knechten had Sinterklaas 
Ze aten niet, ze dronken niet 
Ze deden allemaal zo. 
Ze deden allemaal zo.
---------------------------------------------------------------

(gr.1,2 juf Aly)
ayo! ayo!
jimma-la-ja, jimma-le
jimma-la-ja, jimma-le
ayo! ayo!
manipa malowe,
manipa malowe.
--------------------------------------------------------------
(gr.1,2 juf Aly en juf Sanne)
A Ram Sam Sam A Ram Sam Sam
Guli Guli Guli Guli Ram Sam Sam

A Ram Sam Sam A Ram Sam Sam
Guli Guli Guli Guli Ram

Arafi Arafi Guli Guli Guli Guli Ram Sam Sam
Arafi Arafi Guli Guli Guli Guli Ram
-------------------------------------------------------------

(gr.1,2 juf Aly en juf Sanne)
In spintsje kriebel, kriebel
op myn hôle.
In spintsje kriebel, kriebel
yn myn nekke.
In spintsje kriebel, kriebel
op myn skouders.
In spintsje kriebel, kriebel
op myn hân.
Wat in protte poatsjes,
kriebel, kriebel poatsjes.
1,2,3,4,5,6,7.....
ho wacht, ho wacht.....
noch ien derby is 8.
-------------------------------------------------------


(gr.1,2 van juf Aly)
4 oktober dierendag, dieren, dieren, dierendag
4 oktober dierendag, alle dieren zijn jarig

-------------------------------------------------------------
(gr.1,2)Op de melodie van Berend Botje

Wie is dat beest met die vlijmscherpe klauwen
Die knarsende kaken die alles kauwen
Hij heeft rare knieën zijn voeten zijn plat
Op de punt van zijn neus zit een gifgroene wrat

1,2,3,4,5,6,7,.. waar is dan die Gruffalo gebleven
Hij is niet hier hij is niet daar…”schrikreactie!!!”

---------------------------------------------------------------
Toemba, toemba, toemba, toemba,
Toemba, toemba, toemba!
In het bos, in het bos,
Wonen indianen.
Ze weten niet wat pijlen zijn,
Ze schieten met bananen!

Toemba, toemba, toemba, toemba,
Toemba, toemba, toemba!
In het bos, in het bos,
Wonen krokodillen.
Ze eten niet, ze drinken niet,
Ze bijten in je billen!

------------------------------------------------------------

Yn Eastermar dêr stjit in hus.(3x)
ja,ja, van je tsjingela, tsjingela, hopsasa.
Yn Eastermar dêr stjit in hus. (2x)

Yn dat hus dêr wennet in man(3x)
ja, ja van je tsjingela, tsjingela, hopsasa.
Yn dat hus dêr wennet in man.(2x)

En dy man dy syket in frou (3x)
ja, ja van je tsjingela, tsjingela, hopsasa.
En dy man dy syket in frou (2x)

En dy frou dy kriget in baby (3x)
ja, ja van je tsjingela, tsjingela hopsasa
En dy frou dy kriget in baby (2x)

-------------------------------------------------------

Tjiep, tjiep, tjiep
tjiep, tjiep, tjiep
't vogeltje zingt zijn hoogste lied.
Boven in de bomen,
is 't nestje klaar gekomen.
Tjiep, tjiep, tjiep
tjiep, tjiep, tjiep
't vogeltje zingt zijn hoogste lied.
----------------------------------------------------------
Er liggen bolletjes in de grond
Te slapen te slapen
Er liggen bolletjes in de grond
Overal in’t rond
Wakker worden, wakker worden
Alle vogeltjes zingen
Alle vogeltjes fluiten
Zet de bloemetjes buiten.
---------------------------------------------------------------
Lytse wite klokjes,
mei jimm'griene rokjes,
wol jim' ús fortelle?
't klinkt sa blij,
de winter is hast foarbij!
-------------------------------------------------------------

Ik krie - bel op je buik - je, je buik - je is zo zacht.
Ik krie - bel op je buik - je tot je lacht.

Krie - bel krie - bel krie - bel krie - bel krie - bel en ik wacht.
Krie - bel krie - bel krie - bel krie - bel tot je lacht.

1. Ik kriebel op je buikje...

2. Ik kriebel op je rugje...

3. Ik kriebel op je neusje...

4. Ik kriebel op je voeten...

5. Ik kriebel op je haren...

6. Ik kriebel op je benen...

7. Ik kriebel op je arm……
----------------------------------------------------------

Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus,
Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus,
Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus, en het zoemde heen en weer.

Oohhhoo lief klein konijhijntje,
Oohhhoo lief klein konijhijntje,
Oohhhoo lief klein konijhijntje,
Had en vliegje op zijn neus
---------------------------------------------------------------

Waarman Piet, waarman Piet, wurdt it kâld of wurdt it hiet? 2x
Jas oan (2x)
Mûtse op (2x)
Sjaal om (2x)
Wanten oan(2x)
It wurdt kâld, it wurdt kâld, minsken it wurdt glûpende kâld. (2x)

Waarman Piet, waarman Piet, wurdt it kâld of wurdt it hiet?(2x)
Jas út (2x)
Mûtse ôf (2x)
Sjaal ôf (2x)
Wanten út (2x)
It wurdt hiet, it wurdt hiet, minsken it wurdt o sa hiet(2x)
--------------------------------------------------------------

Jeroen is de man met de grote wagen
hij komt door de straten om te vragen:
"Wie wil er een kerstboom, groot en groen?"
Mensen kom toch kopen bij Jeroen!
--------------------------------------------------------------
 Opzegversje

1, 2    Kopje thee
3, 4    Flesje bier
5, 6    Kurk op de fles
7, 8    Soldaat op wacht
9, 10   Ik heb een dief gezien.
10,11   De dief ben je zelf!

-------------------------------------------------------

 Opzegversje

Kom eens kijken in de klas
Aan de kapstok hangt mijn jas.
In mijn tas zit mijn koek
Ik speel in de poppenhoek.
Ik kook soep op het fornuis.
Mama ga maar gauw naar huis.
Mama kusje, knuffelknuf
Ik blijf lekker bij de juf.

---------------------------------------------------

Opsizferske

Hompeltje en Pompeltje,
die klommen op een berg.
Hompeltje was een kabouterman
en Pompeltje een dwerg.
Ze klommen hoog tot in het topje
en schudden,schudden met hun kopje.
Toen zijn ze in de berg gekropen
en niemand zag ze ooit meer lopen.
Ze slapen zachtjes op 1 oor.
Stil, ik geloof dat ik ze hoor.
.................................................
Tjoepie, daar zijn ze weer.
-------------------------------------------------------------------

Daar zat een klein kaboutertje,
te huilen op een steentje.
Huilend, huilend de hele dag alleen.
Sta op kaboutertje,
en droog je traantjes af.
Kies er eentje uit de kring,
want anders ben je af.
Tralalalalalalalalal,tralalalalalal 
------------------------------------------------------------

Boven op de bergen ,li,li,li,li
daar wonen* alle dwergen, li,li,li,li,li
(* i.p.v. wonen kunnen we ook zingen van
dansen, slapen, huppelen, hinkelen, springen etc.
De kinderen doen dan bovengenoemde bewegingen)
---------------------------------------------------------------------

Herfst, herfst wat heb je te koop.
Duizend kilo bladeren op een hoop.
Zakken vol met wind,
ja mijn kind.
Weet niet of jij dat aardig vind.
---------------------------------------------------------------------

Opsizferske:
Tingelingeling, wa is dêr?
Pake en Beppe.
Gean de gong mar troch
draai de kruk mar om
Faei de fuotten mar ôf
Kom der mar yn.
(dit opsizferske kin mei gebrûk fan eagen,
neus,mûle dien wurre. De bern witte precies hoe ot dat moat)
----------------------------------------------------------------

Opa Bakkebaard heeft een huisje
in dat huisje daar is het goed.
Opa Bakkebaard is aan het werken
en weet jij wel wat hij doet.
Hij veegt de vloer met een bezem,
met een bezem.
Hij veegt de vloer,
zo veegt hij de vloer.

(ook: hij roert de pap met een lepel.
         hij snijdt het brood met een broodmes
         hij naait zijn broek met een spijker)
------------------------------------------------------------------
Kleurenliedje
Rood, rood, 'k heb geen rood
moet nog rood gaan zoeken
hier in alle hoeken.
(ook andere kleuren kunnen worden ingevuld)
-------------------------------------------------------------------