Nieuws - Uitnodiging

Aan de ouders /leden,                                                                        Eastermar 22-12-2017

Zoals u weet wordt op dit moment de fusie van de Balsemyn met De Bolster onderzocht.
In drie werkgroepen wordt onder de regie van een stuurgroep gewerkt aan een zogenaamde fusie effectrapportage. Op basis van de uitkomst hiervan, wordt een voorgenomen besluit genomen over het al dan niet fuseren.

Voordat de beide schoolbesturen (OPO Furore en PCBO Tytsjerksteradiel) dit besluit nemen en voorleggen aan de betrokken medezeggenschapsraden, willen we aan u als ouders/leden, de belangrijkste uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek presenteren en u in gelegenheid stellen om hierover uw vragen te stellen en uw zienswijze te geven. Hiervoor hebben wij op 30 januari van 19.30 tot 21.00 uur een voorlichtingsavond georganiseerd op KBS De Balsemyn.

Wij nodigen u hiervoor van harte uit!


Aanwezig zullen zijn:

·         De beide directeuren: Gosse Bies  en Kees Flikkema
·         De bestuurders van PCBO Tytsjerksteradiel en OPO Furore: Jan Sijtsema en Teunis Wagenaar.
·         De projectleider, Hans van Willegen

Met vriendelijke groeten,

De Afdelingsraad en de Medezeggenschapsraad van de Balsemyn.
Gosse Bies, directeur KBS De Balsemyn.

De Medezeggenschapsraad van de Bolster.
Kees Flikkema, directeur De Bolster.

 

Geplaatst op: 22 December 2017

terug